Гурткова система виховання

Найменша та основна виховна клітина - мала ватага юнаків чи юначок, пластовий гурток. Цей пластовий гурток є прообразом і мініатюрою самостійної держави, з повною відповідальністю за неї кожного її члена, і де кожний член виконує якусь корисну, точно окреслену функцію.

Перебуваючи у гуртку, юнаки та юначки визначають з-поміж себе провідників, разом приймають рішення, долають перешкоди та розділяють свої успіхи. Таким чином вони здобувають чи не найважливіше уміння, необхідне для кожного члена суспільства - уміння співіснувати у колективі, знаходити себе у ньому та допомагати самореалізовуватись іншим.

Юнацький гурток - найважніша підставова клітина пластової організації. В гуртку відбувається основне самовиховання юнаків та юначок, тобто головна діяльність для їхнього розвитку і користі. Під час занять у гуртку, юнацтво пізнає ідеали та організацію Пласту та розвивається фізично, розумово, соціально, духовно. В гуртку знаходяться юнаки і юначки з різними здібностями і одне одному допомагають у їхній праці розвитку.

Чому гурток?

Назва і символіка гуртка

Відзнака приналежності до гуртка

Гурткове знамено
Пластовий гурток вибирає сам собі назву і свій символ. Звичайно це назва звіра, птаха чи рослини. Гурток може мати свою барву, своє знамено і тотем. Знамено носить і зберігає провідник гуртка. Тотем носить заступник гурткового або вибраний для цього член гуртка.

Гурткові традиції
Гурток може творити і вводити в життя свої звичаї. Наприклад, гурток може мати гурткову пісню або закриття сходин; можна мати свій оригінальний спосіб відкриття або закриття сходин; може бути традиція гурткового табору як додаток до інших курінних чи крайових.

Обов'язки і права членів гуртка
Кожний член юнацького гуртка

Гурткові діловоди
Члени гуртка обирають з-поміж себе своїх лідерів - гурткових діловодів, кожен із яких має свої обов'язки.

Гуртковий

Заступник гурткового (гуртковий суддя)

Хронікар

Скарбник

Господар

Додаткові діловоди за потребою

Робота в гуртку в першу чергу реалізується на гурткових сходинах. Гуртковими сходинами призвичаюється юнацтво бути подібним до з'ясованого ідеального образу пластуна-громадянина. Сходини відбуваються раз на тиждень і тривають 1,5-2 години. Програма кожних сходин є надзвичайно насиченою, вона готується спочатку виховником, а далі - самим юнацтвом.

В загальному сходини складаються із таких елементів:

Домашня » Про Пласт » » Гурткова система виховання
Оригінал: http://www.plast.org.ua/about/means/circle/