Płastowy Herb

Płastowy Herb

Odznaka całego ukraińskiego Płastu jest ukraiński Tryzub i biała trzylistna lilijka splecione w jedną harmonijna całość. Trzylistna lilijka jest odznaką skautów na całym świecie, a w różnych krajach na różny sposób jest łączona z symbolika narodowa.

Herb ten stal sie symbolem ideowej jedności całego ruchu płastowego, zarówno na ziemi ojczystej, jak i też poza jej granicami. Trzy liście lilijki przypominają o trzech głównych obowiązkach Płastuna, a Tryzub, o tym iż Płast jest organizacja młodzieży ukraińskiej.

Formę połączenia Tryzuba i lilijki wymyślił jeden z przyjaciół płastowej młodzieży, Miron Fedusiewicz, nauczyciel szkoły średniej. Artystyczną formę nadał całości malarz Robert Lisowski. Płastowy herb jako oficjalny znak wykorzystuje sie na sztandarach, pieczęciach, na oficjalnych wydawnictwach oraz w dokumentach.

Płastuni, którzy złożyli przysięgę noszą go jako odznakę przynależności do Płastu, zgodnie z przepisami odnośnie płastowej odznaki:

Домашня » Płast - Ukraińska organizacja skautowa » Ideowe podstawy Płastu » Płastowy Herb
Оригінал: http://www.plast.org.ua/pl/ideology/emblem/