Hurtkowy system wychowawczy

Hurtok jest najmniejszą i podstawową grupą. W pewnym sensie przypomina on miniaturę samodzielnego państwa, w którym każdy z członków ponosi pewna odpowiedzialność, wykonuje określone zadania i sprawuje odpowiednie funkcje.

Działając w hurtku, Junacy i Junaczki wybierają spośród siebie przywódców, razem podejmują decyzje, pokonują przeszkody i budują własne sukcesy. Dzięki temu zdobywają jedną z najważniejszych umiejętności niezbędną dla każdego członka społeczeństwa - umiejętność pracy w grupie, odnajdywania sie w niej i pomagania innym w samorealizacji. Junacki hurtok jest podstawowa jednostka w orgazniacji Płasta.

Własnie w hurtku odbywa sie główna praca wychowawcza wśród Junaków i Junaczek. Podczas zajęć w hurtku młodzież nie tylko poznaje ideały i organizacją, ale także rozwija sie duchowo, intelektualnie i fizycznie. Dzięki temu, że w hurtku znajdują sie osoby z różnymi zdolnościami mogą się one wzajemnie wspierać w pracy i rozwoju.

Dlaczego hurtok?

 
Sign of belonging to a circle
 
Circle flag

Nazwa i symbolika hurtka
Plastowy hurtok cam wybiera swoja nazwe I symbolike. Zwyczajowo jest to nazawa ptaka, lub rosliny. Hurtok moze miec swoja barwe, proporzec i totem. Proporzec nosi i przechowuje prowidnik hurtka. ( zastepowy ) Totem nosi zastepca prowodnika, alebo wyznaczony czlonek hurtka.

Hurtkowe tradycje
Hurtok może tworzyć i wprowadzać w życie swoje własne tradycje i obyczaje. Może mieć swoją własną pieśń, swój własny obrzęd rozpoczęcia, albo zakończenia zbiórki, może również istnieć tradycja własnego hurtkowego obozu będącego dodatkiem do obozów kureniowych czy krajowych.

Obowiazki i prawa członków hurtka

Każdy członek junackiego hurtka:

Funkcyjni hurtka
Członkowie hurtka wybierają spośród siebie liderów- hurtkowych funkcyjnych. Każdy z nich ma swoje określone obowiązki.

Hurtkowy

Zastępca hurtkowego (hurtkowy sędzia)

Kronikarz

Skarbnik

Kwatermistrz

Dodatkowi funkcyjni wyznaczani w razie potrzeby

Praca w hurtku w pierwszej kolejności jest realizowana podczas zbiórek. Poprzez uczestnictwo w zbiórkach przyzwyczaja się Junaków do bycia podobnym do idealnego obrazu Plastuna-obywatela. Zbiórki odbywają się raz na tydzień i trwają od 1,5 do 2 godzin. Program każdej zbiórki jest niezwykle nasycony. Z początku zbiórka jest przygotowywana i prowadzona przez wychowawcę, a później już przez samych Junaków.

Ogólnie zbiórki składają się z takich elementów:

Домашня » Płast - Ukraińska organizacja skautowa » Środki wychowawcze » Hurtkowy system wychowawczy
Оригінал: http://www.plast.org.ua/pl/means/circle/