Obozy i rajdy

Dłuższe przebywanie wśród przyrody stało się nieodłączną częścią płastowego samowychowania. W Płaście taka forma pracy ma swoją długoletnią tradycję. Można śmiało powiedzieć, że bez tego bezpośredniego fizycznego i duchowego kontaktu z naturą, bez przygód i zdobywanego doświadczenia nie ma prawdziwego płastowania.

Podczas obozów mamy nie tylko możliwość zdobywać nowe sprawności, ale także spędzać czas wśród piękna przyrody i czerpać z niej siły dla ciała i ducha. Dzięki obozom wzmacnia się poczucie płastowej wspólnoty, w przyjacielskim środowisku formuje się dyscyplina, potrzeba porządku i odpowiedzialności za los swoich przyjaciół. Nic więc dziwnego, że płastowa starszyzna przykłada tak wielką wagę do przygotowywania obozów. Ponadto udział w obozach jest jednym z warunków zaliczania płastowych prób.


 

Płastowe obozy to:

Jedną z bazowych zasad wszystkich obozów jest izolacja od wszystkiego co nie jest bezpośrednio związane z płastowym obozowaniem.

Домашня » Płast - Ukraińska organizacja skautowa » Środki wychowawcze » Obozy i rajdy
Оригінал: http://www.plast.org.ua/pl/means/outdoors/