Przestrogi

W związku z tym że płastowanie to ciągłe samodoskonalenie wynikają także problemy takie jak naruszanie obowiązujących zasad czy też niewykonania obowiązków. Reakcją na podobne wydarzenia są przestrogi , jakie maja na celu okazanie pomocy w naprawieniu skutków swojego negatywnego zachowania.

W Płaście nie istnieją żadne kary fizyczne, natomiast stosowany jest system przestróg.

Przestroga - to wskazanie Płastunowi na jego błędy i napomnienie do zastanowienia sie nad sobą.

Istnieją trzy formalne przestrogi, jakie udziela sie w zależności od ciężaru winy. Pierwsza jest najlżejsza, a trzecia najcięższa i oznaczająca jednocześnie usuniecie z Płastu.

Największą kara w Płaście jest wyrzucenie i wykreślenie z listy członków organizacji:

Przestrogi jakie są udzielane „Nowakom” są środkiem , jaki ma na celu zapobieganie przejawom braku dyscypliny i złego zachowania. Jeżeli przestrogi nie przynoszą efektu, wtedy należy w porozumieniu z rodzicami wykluczyć delikwenta z zastępu, oczywiście z prawem powrotu.

System przestróg w „Junactwie” - to zwrócenie uwagi na to ze Płastun łamie swoje dobrowolne zobowiązanie co do dotrzymywania płastowych obowiązków i przestrzegania prawa. To w jaki sposób w Płaście dawane są przestrogi i to w jaki sposób reaguje sie nimi na naruszenia zasad ma wielki wpływ na wyrobienie samodyscypliny. Poniżej prezentujemy podstawowe zasady, jakimi kierują sie instruktorzy i sami „Junacy” przy ocenianiu zachowania niektórych osób ( wyciąg z „Życia w Płaście”):

Домашня » Płast - Ukraińska organizacja skautowa » Metoda Płastowa » Przestrogi
Оригінал: http://www.plast.org.ua/pl/method/warnings/