Стратегія Пласту 2030

В основі цієї стратегії є пластові Цінності, зафіксовані у Статуті Пласту:

  • 3 головні обов’язки пластуна;
  • Пластовий закон;
  • Мета Пласту.

Стратегічна Місія до 2030

Стратегічна Місія до 2030:  творимо успішну Україну через спроможних пластунів.

Успішна  Україна це –
досягнення і збереження безпеки та перехід у сталий розвиток.
Спроможні пластуни:
свідомі, відповідальні і повновартісні громадяни, в природі яких зафіксована синергія результативності, життєрадісності та служіння:
результативність – досягнення цілей;
життєрадісність – чар пластування;
служіння – суспільна користь.

Візія 2030

До 2030 Пласт є спроможною організацією, доступною для кожної дитини, що творить позитивні зміни на місцевому та національному рівнях.

Стратегічні цілі до 2030

I) Пласт є спроможною організацією з побудованими організаційними системами

1) Всі члени організації знають, розуміють, поділяють, впроваджують цінності, візію, місію, стратегію.

2) Запроваджена культура організаційного розвитку, через розробку та впровадження основних політик організації.

(Наприклад: система врядування та прозорість прийняття рішень; управління фінансами; управління персоналом (HR), в тому числі, і  політики щодо залучення, мотивації, розвитку волонтерів; політики із закупівель і обліку майна; система моніторингу та оцінки; стратегія комунікації з основними зацікавленими сторонами (державними органами, бізнесом, іншими НГО, ЗМІ, донорськими організаціями та основними бенефіціарами – молоддю, батьками, стратегія внутрішніх комунікацій).

3) У Пласті налагоджена система збору, аналізу, систематизації та обміну інформацією про пластову спільноту (виховні частини, членство,  інструкторів, в тому числі, зовнішніх), вишколи, спеціалізації.

II) Пласт рівномірно представлений по всій території України в адміністративних одиницях (районах, ОТГ і містах обласного значення)

1) Забезпечено проникнення на рівні 10% від дітей шкільного віку.

2) Кожен осередок представлений у вигляді виховних частин (УПН, УПЮ) та активних пластунів 18+, не менше ніж 1 до 4 .

3) 90% Юнацьких гуртків організовано в курені, які забезпечують повноту пластового самовиховання.

4) Створена мережа ресурсних центрів, які підтримують та розвивають осередки  в областях.

5) Збільшено відсоток юнацтва, яке стає активними членами в УСП.

III) В Пласті існують сильні горизонтальні зв’язки між теперішніми пластунами і вихованцями Пласту, та з їх допомогою реалізовують стратегічну місію Пласту (спроможна країна).

1) Створено діючі спільноти скобів/вірлиць, випускників юнацьких куренів, членів старшопластунських та сеньйорських куренів, станиць/округ. Спільноти мають відповідні активні бази даних, налагоджену комунікацію, план заходів, вироблену мотивацію, перелік можливостей для юнацтва тощо.

2) Сформовано перелік існуючих та потенційно нових проектів Пласту на рівні краю та станиць/округ,  до їх реалізації залучено вихованців Пласту.

3) Створено мережу професійних майданчиків (спільнот практиків з пластового середовища) для вирішення  важливих питань у різних секторах суспільно-громадського життя країни.

IV) Пластова спільнота реалізує суспільно-корисні діла, як підтвердження цінностей і набутих компетентностей, має високу етику праці та спроможність досягати результатів.

  1. Сформовано культуру суспільно-корисних проектів, які реалізовуються у співпраці з іншими громадськими організаціями та зацікавленими сторонами чи благодійними організаціями, ЗМІ, органами місцевого самоврядування, центральними органами виконавчої влади.
  2. Методика Пласту забезпечує набуття цінностей і компетентностей на основі сформованого профілю вихованця Пласту.
  3. Діє система постійного залучення, навчання і розвитку виховників та адміністраторів, яка допомагає втілити стратегічну місію.
  4. Не менше 40% від загальної кількості юнацтва склали присягу (уч.,роз.,скоб/вірл.) та 10%  з них стали скобами та вірлицями.

V) Пласт в Україні є центром експертизи для світового Пласту.

  1. В спільноті Пласту сформовано та узгоджено єдине бачення діяльності Пласту України в складі КУПО та взаємодії між керівними органами.
  2. Налагоджено мережу горизонтальних зв’язків між пластунами України та діаспори (обміни та участь у таборах, обмін інструкторами та успішними практиками, інформування про особливості таборування в інших країнах).
  3. Пласт в Україні  пропонує методичні напрацювання в країни, де присутній Пласт.

VI) Пласт є частиною світового скаутського руху.

Відеопрезентація