Стратегія Пласту 2030 - Пласт
EN

Стратегія Пласту 2030

В основі цієї стратегії є пластові Цінності, зафіксовані у Статуті Пласту:

 • 3 головні обов’язки пластуна
 • Пластовий закон
 • Мета Пласту

Стратегічна Місія до 2030

Творимо успішну Україну через спроможних пластунів.

Успішна Україна це – досягнення і збереження безпеки та перехід у сталий розвиток.


Спроможні пластуни:
свідомі, відповідальні і повновартісні громадяни, в природі яких зафіксована синергія результативності, життєрадісності та служіння:
результативність – досягнення цілей;
життєрадісність – чар пластування;
служіння – суспільна користь.

Візія 2030

До 2030 Пласт є спроможною організацією, доступною для кожної дитини, що творить позитивні зміни на місцевому та національному рівнях.

Стратегічні цілі до 2030

I. Розвиток. Пласт є спроможною організацією з побудованими організаційними системами.

Ключові показники ефективності (способи перевірки)

 • Налагоджена системна якісна робота організації (к-сть проектів, організаційний аудит та фінансовий аудит).
 • Ефективна система збору, аналізу, систематизації та обміну інформацією про пластову спільноту (місцеві осередки мають ефективні власні стратегії на основі закальнонаціональної, E-Plast, бази даних виховних частин, членства, інструкторів, в тому числі, зовнішніх, вишколів, спеціалізацій).
 • Фінансова самодостатність організації (диверсифікована кількість партнерів,благодійників, суміжних проектів).
 • Створена мережа ресурсних центрів, які підтримують та розвивають осередки в областях (кількість і охоплення діяльності обласними пластовими вишкільними центрами, молодіжними пластовими центрами та пластовими домівками).
II. Поширення. Пласт рівномірно представлений по всій території України в адміністративних одиницях (районах, ОТГ і містах обласного значення).

Ключові показники ефективності (способи перевірки)

 • Забезпечено охоплення різними формами пластової активності, зокрема через он-лайн платформи, на рівні 10% від дітей шкільного віку (соціологічні опитування, статистичні дані).
 • Кожен осередок представлений у вигляді виховних частин (УПП, УПН, УПЮ) та активних пластунів 18+, не менше ніж 1 до 4 (Звіти осередків, E-Plast, організаційний аудит та фінансовий аудит).
 • 90% Юнацьких гуртків організовано в курені, які забезпечують повноту пластового самовиховання (Звіти осередків, куренів, E-Plast, організаційний аудит та фінансовий аудит).
ІІІ. Виховництво. Пласт через свій ціннісний підхід та методу забезпечує набуття компетентностей, необхідних для досягнення результатів та творення якісних змін на рівні країні та громади.

Ключові показники ефективності (способи перевірки)

 • Запроваджена екологічна культура в організації через розробку та впровадження екологічної політики, політики зеленого офісу (зелені пластові домівки) та екологічні рекомендації до проведення пластових таборів, заходів та акцій.
 • Діє система постійного залучення, навчання і розвитку виховників та адміністраторів, яка допомагає втілити стратегічну місію (програми залучення та роботи з волонтерами, аналіз ШОР, навчальні модулі для виховників, система сертифікації виховників).
 • Нове покоління українців, виховане через пластову методу (дослідження рівня патріотизму, активності молоді у суспільному житті).
 • Відбулася українізація і духовне оздоровлення нації (к-сть носіїв мови, к-сть споживання україномовного продукту).
 • Методика Пласту забезпечує набуття цінностей і компетентностей на основі сформованого профілю вихованця Пласту (профіль вихованця, постійно оновлювані посібники для молоді та виховників).
 • Не менше 40% від загальної кількості юнацтва склали присягу (уч.,роз.,скоб/вірл.) та 10% з них стали скобами та вірлицями (Звіти осередків, організаційний аудит та фінансовий аудит).
 • Збільшено відсоток юнацтва, яке стає активними членами в УСП (Звіти осередків, організаційний аудит та фінансовий аудит).
IV. Суспільно-корисні діла та мережування. В Пласті існують сильні горизонтальні зв’язки між теперішніми пластунами і вихованцями Пласту, та з їх допомогою реалізовують суспільно-корисні діла, як підтвердження цінностей і набутих компетентностей, та стратегічну місію Пласту (спроможна країна).

Ключові показники ефективності (способи перевірки)

 • Створено діючі спільноти скобів/вірлиць, випускників юнацьких куренів, членів старшопластунських та сеньйорських куренів, станиць/округ. Спільноти мають відповідні активні бази даних, налагоджену комунікацію, план заходів, вироблену мотивацію, перелік можливостей для юнацтва тощо (бази даних, звіт осередків про діяльність).
 • Сформовано перелік існуючих та потенційно нових проектів Пласту на рівні краю та станиць/округ, до їх реалізації залучено вихованців Пласту (база даних проектів, проектні звіти, зміни, які відбулися в результаті проектів).
 • Створено мережу професійних майданчиків (спільнот практиків з пластового середовища) для вирішення важливих питань у різних секторах суспільно-громадського життя країни (кількість зініційованих та прийнятих політик, звіти про якісні зміни, що відбулися в результаті впровадження політик на місцевому та національному рівнях).
 • Зріст запит молоді до волонтерства, залучення до суспільно-корисних проектів (дослідження та соціологічні опитування серед молоді щодо їх участі у проектах, волонтерських ініціативах, НГО).
V Світ. Пласт в Україні є частиною світового скаутського руху, частиною та центром експертизи для світового Пласту.

Ключові показники ефективності (способи перевірки)

 • В спільноті Пласту сформовано та узгоджено єдине бачення діяльності Пласту України в складі КУПО та взаємодії між керівними органами.
 • Налагоджено мережу горизонтальних зв’язків між пластунами України та діаспори (обміни та участь у таборах, обмін інструкторами та успішними практиками, інформування про особливості таборування в інших країнах).
 • Пласт в Україні пропонує методичні напрацювання в країни, де присутній Пласт.
 • Пласт тісно співпрацює з Асоціацією гайдів України, Католицькими скаутами та гарцерами (ZHP в Польщі і ZHR в Україні).
 • Світова класика виховної літератури доступна пластвоим виховникам і юнацтву українською мовою (кількість та тиражі перкладених і адптованих посібників та інших видань).