Оголошення про тендер для проведення аудиту фінансової звітності Пласту за 2019 - ІІ квартал 2021 року - Пласт
EN

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТЕНДЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 – ІІ КВАРТАЛ 2021 РОКУ

МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛАСТ – НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ» 

Молодіжна організація «Пласт – Національна скаутська організація України» (далі – Пласт) оголошує тендер на пошук компанії для проведення аудиту фінансової звітності Пласту за 2019 – ІІ квартал 2021 року. 

Процедура має бути проведена незалежною компанією, яка має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, з 1 по 31 жовтня 2021 року. Звіт за результатами процедури має бути наданий не пізніше ніж 8 листопада 2021 року.

Деталі аудиту прописані у Технічному завданні.

Умови участі у тендері

Компанія, яка подається на тендер, повинна до кінця робочого дня 20 вересня 2021 року надіслати на електронну скриньку [email protected] такий перелік документів

1.Довідка про компанію, яка включатиме інформацію про попередній досвід із проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (ISA) українських неприбуткових та/або міжнародних організацій, не менш ніж три роки, кваліфікацію аудиторів та контактну інформацію;

2. Копії документів, що підтверджують державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та внесення в реєстр аудиторських фірм, які мають право надавати аудиторські послуги;

3.Лист, підписаний керівником компанії, що засвідчує дотримання компанією принципів етичності та доброчесності, а також її незалежність відносно Пласту згідно з етичними вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ);

4.Відомості про  неприбуткові організації, яким надавалися послуги фінансового аудиту, що включатимуть контакту інформацію та дату надання таких послуг. Наявність рекомендацій від неприбуткових організацій буде перевагою;

5.Фінансова пропозиція, що має включати загальну вартість всіх зазначених вище послуг.

Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 30 календарних днів з дати їх подання Замовнику.

Критерії попереднього відбору:

  • попередній досвід виконання схожих робіт – 30 балів максимум;
  • досвід аудиторів – 30 балів максимум;
  • цінова пропозиція – 40 балів максимум.

Максимальний бал – 100 балів. Із усіх заявок, які відповідатимуть встановленим вимогам, буде визначено три заявки з найвищою кількістю балів, із яких буде відібрано переможця.

Контактні особи

Уляна Заболотна, фінансовий аналітик,  [email protected], +38 097 006 2144

Станіслав Андрійчук, Голова КПС, [email protected], +38 097 013 8327

Поділитися

Схожi новини