Рішення Про оголошення XVI Крайового Пластового З'їзду на лютий 2023 року та квоти делегатів - Пласт
EN

Крайова Пластова Рада згідно пункту 4.7.3 Статуту Пласту-НСОУ скликає черговий ХVІ Крайовий Пластовий З’їзд на лютий 2023 року.

Дата, місце та час буде повідомлено за 60 днів до 1 лютого 2023 року. 

Право ухвального голосу на КПЗ мають дійсні члени Пласту:

  • члени КПР, КРК, Голова КПС;
  • Голови Старшин та Рад, які подали статистичні звіти і згідно з Організаційною політикою Пласту НСОУ відповідають статусу станиці;   
  • зв’язкові та гніздові (згідно рішення та поданих списків зв’язкових та гніздових Булавами УПЮ та УПН до мандатної комісії);
  • делегати від членства станиць/паланок, обраних з числа дійсних членів Пласту на їх Загальних Зборах відповідно до квоти, встановленої КПР.

Квота делегування

Оприлюднити таку квоту делегування від членства Станиць відповідно до п. 4.7.1. Статуту Пласту-НСОУ:

1 делегат обраних з числа 25 дійсних членів Пласту на їх Загальних Зборах. У випадку, коли число дійсних членів Станиці менше або не кратне 25, одного делегата обирають 12 і більше дійсних членів.

Квоту 1 делегат від 25 дійсних членів обирають на ЗЗС.

У випадку, якщо осередок не може провести ЗЗС то делегатами до XVI КПЗ можуть бути делегати обрані на ЗЗС у 2021 році, кількість делегатів вираховується згідно поданого статистичного звіту восени 2022 року.

Кількість делегатів на З’їзд від членства станиці/паланки, які матимуть право голосу, має розраховуватися пропорційно до кількості осіб, зазначених у Статистичному звіті, поданому у 2022 році, за умови сплати або полагодження членських внесків за відповідну к-ть осіб до 1 січня 2023 року включно.

Крайова Пластова Рада рекомендує станицям обрати квоту від членства на КПЗ із запасом у 2-3 особи. У випадку, якщо обраний загальним збором делегат не зможе взяти участь у КПЗ, замість нього станицю/паланку може представити наступний в списку делегат.

Підготовчі комісії які були сформовані у 2021 році продовжують свою роботу. У разі, якщо комісії потрібно дозголошення членів, комісія звертається до КПС з проханням провести дозголошення. Відповідно КПР після дозголошення членів, затверджує нових членів згідно зголошень та оголошують нові терміни подачі до комісій. 

СКОБ,
і до зв’язку!

Усі новини про ХVІ Крайовий Пластовий З’їзд читай тут.

Поділитися

Схожi новини