Оголошення про тендер на проведення аналізу виконання стратегії Пласту - Пласт
EN

Оголошення про тендер на проведення аналізу виконання Стратегії Пласту 2030 – стратегічного аудиту – станом на 1 жовтня 2021 р. Молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України»

Молодіжна організація «Пласт – Національна скаутська організація України» (далі – Пласт) оголошує тендер на пошук компанії для проведення оцінки щодо ефективності виконання стратегії Пласту 2030 за період грудень 2019 – вересень 2021 року. 

Аналіз має бути проведений незалежною компанією/ незалежним експертом, яка/який має досвід проведення аудиту виконання стратегій в громадських організаціях чи бізнесі. Очікується, що оцінювання має бути проведено з 1 до 29 січня 2021 року. Не пізніше 29 січня потрібно подати чорновий/проміжний підсумок. Остаточний звіт за результатами оцінювання має бути наданий не пізніше ніж 15 січня 2022 року та містити: аналіз виконання поставлених цілей на 2019-2021 роки, пропозиції щодо пріоритезації подальших кроків виконання стратегічних та операційних цілей.

Деталі прописані у Технічному завданні (поки подано нижче).

Умови участі у тендері

Компанія/незалежний експерт, що подається на тендер, повинна до кінця робочого дня 22 грудня 2021 року надіслати на електронну скриньку [email protected] такий перелік документів:

  • Довідка про компанію, яка включатиме інформацію про попередній досвід із проведення аналізу виконання  стратегії, оцінки ефективності діяльності українських неприбуткових організацій, кваліфікацію експертів та контактну інформацію. Досвід три роки та більше в зазначеній сфері, буде суттєвою перевагою.
  • Опис запропонованої методології проведення оцінювання. 
  • Копії документів, що підтверджують державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
  • Лист, підписаний керівником компанії/незалежним експертом, що засвідчує дотримання компанією принципів етичності та доброчесності, а також її незалежність відносно Пласту.
  • Відомості про  неприбуткові організації, яким надавалися послуги аналізу  виконання стратегії, оцінки ефективності діяльності, що включатимуть контакту інформацію та дату надання таких послуг. Наявність рекомендацій від неприбуткових організацій буде перевагою.
  • Фінансова пропозиція, що має включати загальну вартість усіх зазначених вище послуг.
  • Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 30 календарних днів з дати їх подання Замовнику.

Критерії попереднього відбору:

  • попередній досвід виконання схожих робіт – 30 балів максимум;
  • досвід експертів – 30 балів максимум;
  • цінова пропозиція – 40 балів максимум.

Максимальний бал – 100 балів. Із усіх заявок, які відповідатимуть встановленим вимогам, буде визначено три заявки з найвищою кількістю балів, із яких буде відібрано переможця.

Контактні особи: 

Станіслав Андрійчук, Голова КПС, [email protected], +38 097 013 8327 

Технічне завдання на проведення стратегічного аудиту

Інформація про замовника

Пласт — українська скаутська організація. Метою Пласту є сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді. Пласт виховує молодь як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства.

Зміст Проєкту

Пласт для підвищення якості контролю, здійснення системного аналізу, моніторингу та оцінки своєї діяльності оголошує тендер на проведення стратегічного аудиту керівних органів організації, тобто виконання Стратегії Пласту.

Метою перевірки є встановлення незалежної професійної думки у формі експертного висновку стосовно відповідності діяльності керівних органів Пласту (КПР та головного офісу – КПС) прийнятій у 2018 році Стратегії Пласту станом на момент проведення такої перевірки.

Предметом перевірки є діяльність керівних органів Пласту спрямована на реалізацію визначених стратегічних напрямків, виражена у кількісних та якісних показниках, зокрема, але не виключно, перевірка ефективності прийнятих рішень керівництвом організації щодо використання фінансового ресурсу та часу волонтерів, платних працівників. 

Перевірка має здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх свідчень, необхідних для формування експертного звіту (незалежної професійної думки).

У зв’язку з цим, Пласт (Замовник) шукає компанію, яка здійснить стратегічний аудит організації (Виконавець). Перевірка має охоплювати діяльність керівних органів Пласту з дати прийняття Стратегії Пласту (2019 рік) до 1 жовтня 2021 року. Стратегічний аудит має бути проведено з 01 по 29 грудня 2021 року.

Пласт забезпечить доступ до документації, яка є предметом перевірки та буде перевірятися на території Замовника (Київ).

Звітність 

Очікується, що за результатами стратегічної перевірки Пласту буде надано експертний звіт (українською мовою), в якому буде зазначено, чи відповідає діяльність організації, на думку експертів, діяльності, закладеній у Стратегії Пласту, а також чи реалізація Стратегії сприяє досягненню цілей організації.

Експертний звіт повинен містити подробиці, що стосуються перевірки, використаної методології та обсягів перевірки, перелік усіх виявлених невідповідностей та недоліків, незалежно від їх суттєвості. Виконавець повинен дати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Рекомендації подаються у пріоритетному порядку (у тому числі через направлення Листа для керівництва). Якщо на думку Виконавця під час перевірки не було виявлено жодних невідповідностей або недоліків, які могли б призвести до необхідності написання Листа для керівництва, пояснення цієї оцінки повинно бути розкрито в експертному звіті. 

Виконавець зобов’язаний забезпечити збереження документів, одержаних і складених у формі експертної перевірки, та не розголошувати їх вміст без обмеження терміном давності.

Обсяг звіту не повинен перевищувати 20 сторінок. Звіт має бути підготовлений у друкованому форматі українською мовою, а також надісланий в електронній формі до 8 листопада 2021 року включно. Звіт підписується відповідальним експертом із зазначенням посади експерта та найменування компанії.

Поділитися

Схожi новини