Оголошується список резолюцій, які будуть виставлені на голосування під час КПЗ 2018 - Пласт
EN

Резолюція №1 – Про роботу Булави Спеціалізацій. З метою налагодження ефективної роботи Крайової Булави Спеціалізацій, запровадити на 2019 рік в КПС оплачувану посаду адміністратора Булави (Секретар Булави, згідно з Положенням). Формат трудових відносин, обов’язки і обсяг робочого часу визначає КПС у співпраці з відповідним членом КПР. Автор резолюції – ст.пл.скоб Дмитро Колесник.

Резолюція №2Про підтвердження кваліфікацій набутих в Пласті. Враховуючи тенденції розвитку неформальної освіти в Україні, та відповідно до п.2.2.2 Політики СОСР “Дорослі в скаутингу”, КПЗ засвідчує необхідність у підтвердженні кваліфікацій, набутих в Пласті (вишколи, ступені) та доручає КПР впровадити до 1/06/2019 року стандартизований механізм підтвердження кваліфікацій, набутих в Пласті, зокрема з видачею сертифікатів. Розробка механізмів підтвердження щодо окремих вишколів та ступенів має відбуватися за погодженням із відповідною КБ. Додаток до проекту  Автор резолюції – ст.пл.скоб Дмитро Колесник.

Резолюція №3 – Про інтеграцію програми УПЮ і програми розвитку волонтерів.  З метою реалізації Стратегії Пласту в частині збільшення частки юнацтва, що залишається в Пласті в якості волонтерів, КПЗ зобов’язує до складу булави УПЮ долучати, за посадою, відповідального за залучення/мотивацію волонтерів зі складі Булави УСП (відповідального в КПС) з правом дорадчого голосу. Роль представника у складі булави УПЮ визначається відповідно до плану реалізації стратегії , а також до рекомендацій Політики СОСР “Дорослі в скаутингу” (додаток “Молодіжна програма та Дорослі в скаутингу”). Додаток до проекту.  Автор резолюції – ст.пл.скоб Дмитро Колесник.

Резолюція №4 – Про внесення змін до “Об’яви про пластові прапори та знамена”.  Крайовий пластовий з’їзд рекомендує КУПО внести зміни до “Об’яви про пластові прапори та знамена” з метою удосконалення вимог до пошиття пластових прапорів та знамен і процесів їх потвердження та посвяти. Додаток до проекту, Проект Об’яви. Автори резолюції – ст.пл.вірл. Анастасія Сохацька,СП, пл.сен. Микола Музала,V, ст.пл.гетьм.вірл. Зоряна Яремко,СП, ст.пл.скоб. Іван Спринь,СМ, ст.пл.вірл. Софія Данилиха, СП, ст.пл.вірл. Анастасія Дворянська, СП.

Резолюція №5  Крайовий пластовий з’їзд потверджує, що ЛММГО “Станиця Львів Пласту -НСОУ” (Станиця Львів) є відокремленим підрозділом МО “Пласт – НСОУ”  із збереженням статусу юридичної особи. Відповідно до п. 8 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” ЗУ “Про громадські об’єднання” щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об’єднань ((8. Місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, за рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію)  Автор резолюції: ст. пл. Іванна Герус, КВ

Резолюція №6 – Про надання статусу юридичної особи місцевим осередкам.  Крайовий пластовий з’їзд делегує Крайовій пластовій раді (КПР) право підтвердження збереження статусу юридичної особи місцевим осередкам (станицям) і територіальним об’єднанням (округам) молодіжної організації “Пласт – НСОУ”, які діяли із статусом юридичної особи на день введення в дію Закону України “Про громадські об’єднання (щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об’єднань)”, відповідно до п. 8 розділу V (“Прикінцеві та перехідні положення”) цього закону. Автор резолюції: пл.сен.пр. Юрій Юзич, ОЗО

Резолюція № 7 – Про внесення змін до пластової присяги. КПЗ України рекомендує КУПО вилучити з тексту пластової присяги формулювання “і слухатись пластового проводу”, оскільки: 1) усі скаутські органіазації світу в третьому головному обов’язку присяги визначають лише важливість дотримання Пластового Закону; б) 10 точка Пластового закону повторює ту ж саму вимогу – “слухняний пластовій старшині”. Автор резолюції: пл.сен.пр. Юрій Юзич, ОЗО

Резолюція № 8 – Про внесення змін до пластового закону. КПЗ України рекомендує КУПО змінити визначення 10 точки Пластового закону на “Пластун дисциплінований”, оскільки: 1) до 1950-х років ця точка звучала як “Пластун карний” і наявне формулювання звужує логіку цієї точки, укладеної Дротом; 2) в Пластовій присязі вже є формулювання “Слухатись пластового проводу”. Автор резолюції: пл.сен.пр. Юрій Юзич, ОЗО

Резолюція № 9 – Про створення уладу пташат. КПЗ України рекомендує КУПО включити згадку про пташат в Статут КУПО (параграф 7) чим визнати новий, 5-й пластовий Улад – Улад Пластових Пташат (УПП). Автор резолюції: пл.сен.пр. Юрій Юзич, ОЗО

Резолюція № 10 – Про створення уладу пташат. КПЗ, на основі результатів апробаційного періоду, вважає за доцільне розпочати процес оформлення пташат у 5 віковий улад Пласту поряд з УПН, УПЮ, УСП і УПС та доручає КПР втілити необхідні заходи для такого оформлення на рівні КУПО. Автор резолюції: пл.сен. Микола Музала, V

Резолюція №11 – Про створення уладу пташат. Здійснити підготовку та видання:

– методичних матеріалів для впорядників/впорядниць пташат для організації гніздечка пташат (“перші 10 сходин”);

– методичних матеріалів для впорядників/впорядниць пташат для проведення таборів пташат;

– книжечки впорядника/впорядниці пташат.  Автор резолюції: пл.сен. Оксана Румак, БлиСк

Резолюція №12 – Про створення уладу пташат.  Затвердити програму вишколу впорядників/впорядниць пташат та започаткувати реєстр впорядників/впорядниць пташат  (Кадра впорядників/впорядниць пташат). Автор резолюції: пл.сен. Оксана Румак, БлиСк

Резолюція № 13 – Про залучення до роботи КПР великих станиць та округ. КПЗ рекомендує КПР залучити до прийняття рішень у форматі онлайн обговорень та участі в очних нарадах з правом дорадчого голосу представників станиць та округ, які включають більше 500 членів Пласту всіх уладів. Автор резолюції: пл.сен. Микола Музала, V

Резолюція № 14 – Про правильник однострою. КПЗ України рекомендує КУПО додати в Правильник про пластовий однострій та відзнаки (частина 2) відзнаки для Окружної пластової старшини, наприклад – бронзової барви, чим визнати великі заслуги окружних старшин в Україні для розвитку пластового руху. Також передбачити у відповідно правильнику відзнаку для голови і членів окружних пластових рад. Автор резолюції: пл.сен.пр. Юрій Юзич, ОЗО

Резолюція № 15 – Про правильник однострою. Крайовий пластовий з’їзд України рекомендує ГПБ включити – в якості апробації – наступні правки до Правильника однострою. Проект резолюції. Автори резолюції: пл.сен.пр. Богдан Іванько, СМ та пл.сен.пр. Юрій Юзич, ОЗО

Резолюція №16 – Надання відзначення Юрій в бронзі. Крайовий пластовий з’їзд рекомендує Крайовій пластовій раді надати старшій пластунці гетьманській вірлиці Марті Свистун, Ті перше відзначення УСП Святого Юрія в бронзі за зразкову пластову поставу та непересічну діяльність на посаді Крайового референта третьої проби протягом 8 років. Автори резолюції: Роман Кучкуда, Микола Музала, Ксеня Мединська, Роман Пастух, Іван Спринь, Богдан Гасюк.

Резолюція № 17 – Надання відзначення Юрій в бронзі. Крайовий пластовий з’їзд рекомендує Крайовій пластовій раді надати старшому пластуну гетьманському скобу Андрію Лузану, ОЗО перше відзначення УСП Святого Юрія в бронзі за зразкову пластову поставу та непересічну діяльність на посаді Крайового булавного УСП, розвиток міжорганізаційних скаутських зв’язків на крайовому рівні. Автор резолюції: 15-й курінь УСП “Орден Залізної Остроги”

 

Резолюції Уладових З’їздів

УПН – РЕЗОЛЮЦІЇ МРОК:

Резолюція №1 – Доручити КБ УПН провести конкурс на перегляд слів пісні новаків і новачок. Автор резолюції: МРОК

Резолюція №2 – Доручити КБ УПН доопрацювати “Напрямні з організації праці новацьких частин” до кінця каденції (25.11.2018) та оприлюднити. Автор резолюції:  МРОК

Резолюція №3 – Доручити КБ УПН проводити зустрічі гніздових мінімум 1 раз на рік. Автор резолюції: МРОК

 

УПЮ – РЕЗОЛЮЦІЇ МРСК:

Резолюція №1 – МРСК вносить наступні зміни в перелік вимог на ступінь пластуна-прихильника. Виключає точку ч.5 “Знає, які є друковані чи електронні видання…”. Автор резолюції: ст. пл. Іван Зварчук

Резолюція №2 –  МРСК вносить наступні зміни у перелік вимог 1 проби УПЮ:

  • в розділі А змінити формулювання точки 4 на “Знає і дотримується правил поводження з національними символами України. Заспіває Національний Гімн України, намалює Герб України, знає як виглядає національний прапор. Розповість їх історію.”
  • в розділі Д додати точку “Знає і практикує принципи інформаційної безпеки в Інтернеті”.
  • в розділі Д додати точку “Знає засади правильної організації власного часу та практикує їх в щоденному житті”

Автор резолюції: ст. пл. Іван Зварчук

Резолюція №3 – МРСК дозволяє Морській Раді створити та в погодженні з КБ УПЮ запровадити юнацьку морську програму та запровадити електронний реєстр морських залог УПЮ виходячи з наступних умов:

1) Дефініція: морська залога – це одна з ділянок пластової самовиховної програми морського пластування в УПЮ ведеться, як правило, у пластовому гуртку або ж складається з юнаків/юначок з різних пластових гуртків/куренів, діє на засадах Пласту. Члени морської залоги (гуртка) спільно засвоюють морські вмілості, набувають знання з широкої ділянки мореплавства в часі засвоєння основної  юнацької програми;

2) Символіка: морська залога носить хустку морського пластуна виключно на залогових (гурткових) сходинах /заняттях, морських акціях/таборах, або ж акціях/таборах де капітаном (комендантом) є член куреня який входить до Морської Ради у всіх інших випадках юнак чи юначка носять хустину свого куреня УПЮ. Морські залоги обирають особливі назви , пов’язані з водою ( “Чорноморці”, “Альбатроси”, “Хвильки”);

Вимоги до морської залоги – для УПЮ: вік від 14 до 18 років; юнаки та юначки, які відповідають пробі  ”Скобиного Хвату ”та ”Скобиного Лету, які мають бажання та охоту до МП; склали слово МП (бажано); Вимоги до куратора (виховника) морської залоги – зарахований ВКПМП; зарахований КВВ УПЮ; зразкова пластова постава; склав/-ла слово морського пластуна . Умови створення морської залоги: морська залога (гурток) в юнацькому курені, може бути створеною за згодою зв’язкового куреня та КВ/звя’зкових куренів та КВ (у випадку, якщо юнацтво з різних куренів) та зголошена до Морської Ради, а саме референту Морського Пластування, та вести свою діяльність тільки тоді, коли вона має куратора (виховника), який виконав відповідні вимоги.  Морська залога (гурток) проводить свою спеціалізаційну діяльність та одночасно проходить програму УПЮ , а якщо юнацтво є з різних гуртків – то вони відбувають програму УПЮ у своїх гуртках. Кожен юнак/юначка, повинні бути у електронному реєстрі залог. Автори резолюції:  ст.пл.вірл.Оля Слободян, ЧХ , ст.пл.вірл. Христина Перцак, ст.пл. Людмила Добриніна, ЧХ

Резолюція №4 – МРСК рекомендує КУПО додати в Правильник УПЮ ч.1 поруч із зв’язковим юнацького куреня посаду опікуна куреня, вказавши відповідні вимоги і обов’язки для такої посади. Автор резолюції: пл.сен. Юрій Юзич, ОЗО

Резолюція №5 – МРСК зобов’язує КБ УПЮ підтримувати та розвивати вже працюючі електронні сервіси УПЮ (звітування частин, зголошення таборів, зголошення заходів) Автор резолюції: пл.сен. Василь Шипівдич, V

Резолюція №6. – МРСК зобов’язує КБ УПЮ усучаснити положення про крайові заходи УПЮ з метою відповідності сучасним умовам та можливостям системи електронного зголошення та звітування заходів. Автор резолюції: пл.сен. Василь Шипівдич, V

Резолюція №7 – Відзначення Юрій в Бронзі. МРСК високо оцінює діяльність ст. пл. Любові Журко, СВ на посаді Крайової булавної УПЮ каденції 2015-2018 року та рекомендує Крайовій Пластовій Раді надати їй 1-ше Відзначення УСП – Орден Святого Юрія в бронзі за зразкову пластову поставу та надзвичайно ефективну непересічну працю на користь Пласту на посаді референта вишколів КБ УПЮ (2013-2015) та крайової булавної УПЮ (2015-2018). Автор резолюції: ст.пл.скоб. Тарас Іщик, ЛЧ

Резолюція №8 – МРСК доручає КБ УПЮ із залученням професійних лікарів розробити та поширити рекомендації щодо того як юнацтво має дбати про своє здоров’я (що можна їсти, що можна пити, які вправи корисні для здоров’я, якою має бути рухова активність впродовж дня, як дбати про здоров’я в умовах навчання і т.д.). Автор резолюції: ст. пл. скоб Ігор Гангала

Резолюція №9 – “МРСК рекомендує КУПО внести до Правильника УПЮ ч.1 зміни, що стосуються викреслення прихильників, а саме:

– доповнити пункт 6.2.2. пунктом “г) коли юнак/-чка не намагається дотримуватись Головних Обов’язків і Пластового закону і/або своєю поведінкою демонструє неприйняття пластових приписів”;

– змінити пункт 6.2.1. на: “Юнак\-чка викреслюється з Пласту коли вони не намагаються дбати про дотримання собою Пластового Закону чи Головних Обов’язків, коли з якихось причин втрачають охоту пластувати, однак не мають сміливості чи рішучості добровільно виступити з пластових рядів”.

Автор резолюції: ст. пл. скоб Ігор Гангала

Резолюція №10 – Вмілості. МРСК затверджує системи відзначень “За здобуті вмілості”, “За здобуті спеціалізаційні вмілості”, “Інструктор загальних вмілостей”, “Інструктор спеціалізаційних вмілостей” і рекомендує КПЗ внести відповідні апробаційні зміни до Правильника про пластовий однострій і відзнаки ч.2 з подальшим затвердженням цих змін на КУПО. Автор резолюції: ст.пл. Микола Бовкіт, ЛЧ

Резолюція №11 – Вмілості. МРСК рекомендує КПР зобов’язати діючі спеціалізації розробити спрощені варіанти логотипів спеціалізацій для створення можливості їх розміщення на відзнаках відзначень “За спеціалізаційні вмілості” та “Інструктор спеціалізаційних вмілостей” та додати відповідний пункт до вимог при створенні нової спеціалізації. Автор резолюції: ст.пл. Микола Бовкіт, ЛЧ

Резолюція №12 – Вмілості. МРСК рекомендує КБ УПЮ проводити конкурс “Ліга вмілостей” щорічно. Автор резолюції: ст.пл. Микола Бовкіт, ЛЧ

Резолюція №13 – Зміни до правильника кадри виховників та виховниць УПЮ.  МРСК з метою уточнення пункту 4.2 та уникнення подвійного трактування вимог Правильника кадри виховників та виховниць УПЮ рекомендує КУПО замінити текст “дійсні члени – це юнацькі виховники та виховниці, які здобули щонайменше КВ-І (Перший ступінь) – ступінь Впорядника, і в даний момент працюють безпосередньо з юнацтвом в ролі Впорядника, або виконують діловодство, пов’язане з працею в УПЮ чи для УПЮ” на текст “дійсні члени – це юнацькі виховники та виховниці, які здобули щонайменше КВ-І (Перший ступінь) – ступінь Впорядника, і в даний момент працюють безпосередньо з юнацтвом виконуючи обов’язки відповідно до переліку згідно пункту 4.1”. До моменту затвердження відповідних змін до Правильника відповідно до існучої процедури МРСК зобов’язує КБ УПЮ дотримуватись цього уточнення. Автор резолюції: пл.сен. Микола Музала, V

Резолюція №14 – Зміни до правильника кадри виховників та виховниць УПЮ.  МРСК рекомендує КУПО замінити текст точки 3.2.1 Правильника кадри виховників та виховниць УПЮ з “…успішно виконують обов’язки безпосередньої праці з юнацтвом у станиці (перед або після вишколу)” на “… успішно виконують обов’язки Впорядника/-ці гуртка УПЮ та/або Зв’язкового/-ої куреня УПЮ..”. Автор резолюції: пл.сен. Микола Музала, V

Резолюція №15 – Виховницька діяльність.  МРСК зобов’язує КБ УПЮ розробити та впровадити в роботу перелік об’єктивних показників, які визначають термін “успішна праця з юнацтвом”. Автор резолюції: пл.сен. Микола Музала, V

Резолюція №16 – МРСК делегує повноваження щодо затвердження складу КБ УПЮ КПРаді за поданням Крайового булавного УПЮ на каденцію 2018-2021.  Автор резолюції: МРСК

 

РЕЗОЛЮЦІЇ КРАЙОВОГО З’ЇЗДУ УСП

Крайовий З’їзд УСП України усвідомлює:

– важливість досягнень команд КБ УСП з часу створення органу дотепер

– успішний розвиток відділу з питань волонтерів у КПС

– чисельне та якісне зростання пластової організації в Україні

– Потребу в синхронізації команд, від яких залежить розвиток уладу

– надмірне навантаження на волонтерські діловодства, які нині утворюють склад КБ УСП

– потребу в передачі окремих ділянок професійним оплачуваним працівникам

У зв’язку з цим з’їзд вирішує задля оптимізації структури та сфер впливу на координацію УСП в Україні прийняти наступні зміни:

Резолюція №1 – Делегувати КПС ділянки, що потребують професіоналізації.

Резолюція №2 – Затвердити КБ УСП в складі трьох людей, як експертного середовища УСП, серед яких з правом ухвального голосу:

– Крайовий булавний УСП

– Заступник крайового булавного

– Заступник крайового булавного (за сумісництвом – член КПС, делегується головою КПС)

З правом дорадчого голосу:

– Референти ДЧ великих станиць в рамках програми децентралізації надання ДЧ.

– Члени відділу КПС з питань волонтерів

Резолюція №3 –  Новообраним членам КБ УСП спільно з КПР та КПС випрацювати новий формат роботи до КПЗ 2018

Резолюція №4 – КЗ УСП вважає доцільним доповнити, осучаснити та зробити окремим правильник відзначень, спільний для УСП та УПС

 

РЕЗОЛЮЦІЇ КРАЙОВОГО З’ЇЗДУ УПС

Резолюція №1 – З’їзд УПС вважає доцільним доповнити, усучаснити та зробити окремим Правильник відзнак спільний для УПС та УСП.

Резолюція №2 – Крайовий З’їзд УПС вважає за доцільне розпочати процес об’єднання уладів УСП та УПС в один улад дійсного членства.

 

секретар резолюційної комісії – ст.пл.вірл. Анастасія Сохацька, СП

Поділитися

Схожi новини