Рішення Про оголошення XVI Крайового Пластового З’їзду 20-21 листопада 2021, квоти делегатів та скликання підготовчих комісій - Пласт
EN

1. Рішення Про оголошення XVI Крайового Пластового З’їзду 20-21 листопада та квоти делегатів

Крайова Пластова Рада згідно пункту 4.7.3 Статуту Пласту-НСОУ скликає черговий ХVІ Крайовий Пластовий З’їзд на 20-21 листопада 2021 року у м. Києві. 

Право ухвального голосу на КПЗ мають дійсні члени Пласту:

 • члени КПР, КРК, Голова КПС;
 • Голови Старшин та Рад, які подали статистичні звіти і згідно з Організаційною політикою Пласту НСОУ відповідають статусу станиці;   
 • зв’язкові та гніздові (згідно рішення та поданих списків зв’язкових та гніздових Булавами УПЮ та УПН до мандатної комісії);
 • делегати від членства станиць/паланок, обраних з числа дійсних членів Пласту на їх Загальних Зборах відповідно до квоти, встановленої КПР.

Оприлюднити таку квоту делегування від членства Станиць відповідно до п. 4.7.1. Статуту Пласту-НСОУ:

1 делегат обраних з числа 25 дійсних членів Пласту на їх Загальних Зборах. У випадку, коли число дійсних членів Станиці менше або не кратне 25, одного делегата обирають 12 і більше дійсних членів.
Квоту 1 делегат від 25 дійсних членів обирають на ЗЗС.

Кількість делегатів на З’їзд від членства станиці/паланки, які матимуть право голосу, має розраховуватися пропорційно до кількості осіб, зазначених у Статистичному звіті, поданому у 2020 році, за умови сплати членських внесків за відповідну к-ть осіб до 1 листопаду 2021 року включно.

Крайова Пластова Рада рекомендує станицям обрати квоту від членства на КПЗ із запасом у 2-3 особи. У випадку, якщо обраний загальним збором делегат не зможе взяти участь у КПЗ, замість нього станицю/паланку може представити наступний в списку делегат. 

В разі, якщо на момент проведення КПЗ діятимуть карантинні обмеження Кабінету Міністрів України, які не дозволятимуть провести XVI Крайовий Пластовий З’їзд у запропонованих квотах делегатів в офлайн форматі, КПР залишає за собою право змінити квоти делегатів, або запропонувати формат голосування, який би відповідав вимогам, що діятимуть станом на листопад 2021 року.

2. Рішення КПР про скликання підготовчих комісій до XVI Крайового Пластового З’їзду

Крайова Пластова Рада розпочинає зголошення для дійсних членів Пласту до підготовчих комісій, а саме:

1. Статутова комісія:

Завдання комісії: 

 • до 20 травня зібрати усі пропозиції змін до Статуту Пласту 
 • перевірити зміни від членства до Статуту Пласту вимогам українського законодавства
 • сформувати таблицю пропозиції змін до Статуту Пласту
 • у період з 1 до 30 вересня провести публічне обговорення змін до статуту серед дійсного членства Пласту
 • до 15 жовтня надіслати на КПС пропозиції змін до Статуту Пласту, враховуючи результати публічного обговорення проекту статуту

Вимоги до членів комісій:

 • дійсний член Пласту
 • юридична освіта (рекомендовано)
 • досвід роботи зі Статутами громадських організацій буде перевагою

2. Номінаційна комісія:

Завдання комісії: 

 • сформувати рекомендовані вимоги до кандидатів крайового проводу
 • сформувати ТЗ та рекомендовані вимоги до кандидата на Голову КПС
 • до 20 жовтня зібрати пропозиції кандидатів на посади голови КПР/КПС/КРК та 4 вільних членів КПР, 2 членів КРК;
 • перевірити відповідність поданим документів кандидатів
 • до 01 листопада надіслати делегатам кандидатів та їхні документи делегатам IX КПЗ

Вимоги до членів комісій:

 • дійсний член Пласту
 • бажана освіта у роботі з персоналом або управління
 • досвід із підбирання персоналу буде перевагою

3. Стратегічна комісія:

Завдання комісії: 

 • провести аналіз виконання Стратегії Пласту 2019-2023 (можливо із залученням зовнішніх експертів)
 • до 01 вересня зібрати пропозиції від членства щодо реалізації Стратегії Пласту;
 • з 01 вересня до 15 жовтня провести публічне обговорення аналізу виконання Стратегії Пласту серед дійсного членства Пласту;
 • до 01 листопада сформувати та подати до КПЗ звіт виконання Стратегії Пласту з рекомендаціями в разі їх наявності

Вимоги до членів комісій:

 • дійсний член Пласту
 • досвід у сфері стратегічного планування буде перевагою

Мандатну комісію створити з працівників КПС напрямку масштабування та роботи з волонтерами, а саме Забудько Люди, Дремлюженко Ксені та Асадової Тетяни, які за допомоги електронної бази E-Plast мають провести електронне зголошення та реєстрацію делегатів на ХVІ КПЗ та визначити кворум делегатів на XVI КПЗ згідно останнього статистичного звіту.

З основними обов’язками та завдання для членів комісій можна ознайомитися у Проєкті правильника роботи комісій.

Кандидати до комісій зголошуються на пошту [email protected] з темою “Зголошуюсь до (вказує назву) комісії” до 12 березня 2021 року. Кандидати до комісій мають подати короткий мотиваційний лист.

Поділитися

Схожi новини